Intenzivný kurz angličtiny - AID2

Go to content

Main menu:

Intenzivný kurz angličtiny

Ponuka intenzívneho jazykového  kurzu anglického jazyka


V školskom roku 2013/2014 ponúkam pre základné školy týžd�ový intenzívny jazykový kurz anglického jazyka v rozsahu 30 vyučovacích hodín. Kurz je určený pre žiakov úrovne A1, A2 a B1. V kurze môžu byť žiaci z jednej triedy, resp. ročníka alebo môžu byť žiaci z rôznych tried či ročníkov podľa úrovne ovládania anglického jazyka.


Obsah kurzu

Kurz je zameraný na bežné konverzačné témy i gramatické učivo podľa požiadaviek vyučujúcich i žiakov. Komunikácia prebieha výlučne v anglickom jazyku. Všetky potrebné študijné materiály zabezpečím.  


Termín a miesto kurzu
po vzájomnej dohode, v škole v riadnom vyučovacom čase

Cena kurzu

10 až 14 žiakov 30 € za kurz ( 1 € / 1 vyučovacia hodina / žiak )
15 až 20 žiakov 25 € za kurz

V prípade záujmu a ďalších informácií ma môžete kontaktovať na telefónnom čísle 0911 64 98 98 alebo e-mailom na adrese info@aid.sk.

Referencie


V školskom roku 2012/2013 som viedol intenzívny kurz angličtiny v ZŠ Nižná brána v Kežmarku. Informácie sú aj na webovom sídle školy: lt http://zsnizbkk.edupage.sk/news/#364

 
Back to content | Back to main menu