Preklady - AID2

Go to content

Main menu:

Preklady

DRUHY PREKLADOV:
zmluvy, správy, návody, príručky, brožúry, katalógy, prezentácie, knihy, www-stránky, abstrakty, korešpondencie...

CENNÍK:
Preklad zo slovenského jazyka do angličtiny:      10 EUR / 1 NS  

ÚČTOVN JEDNOTKA:
Základom je normostrana (NS) cieleného textu: 1800 znakov
Nedokončená strana do 900 znakov sa považuje za polovičnú stranu
Nedokončená strana nad 900 znakov sa považuje za celú stranu

Nemáme certifikáciu na úradné preklady.

 
Back to content | Back to main menu