Jazykové korektúry - AID2

Go to content

Main menu:

Jazykové korektúry

Korektúra je oprava chýb v preloženom texte. Mám nielen teoretické znalosti gramatiky, štylistiky a syntaxe z anglického jazyka ale mám aj redakčné skúsenosti aj z Ameriky. Vďaka doterajším skúsenostiam s rôznymi redakciami a klientmi vám zaistím bezchybné texty, ktoré budú štylisticky zdokonalené a dokážu vás reprezentovať.

Aké jazykové korektúry?

Jazykové korektúry robím pre rôznych klientov s rôznym zameraním:

  • informačné letáky, brožúry a príručky,

  • firemné materiály a prezentácie,

  • reprezentačné materiály pre rôzne organizácie, združenia či samosprávy,

  • reklamné texty,

  • diplomové a dizertačné práce,

  • časopisy a knihy,

  • internetové stránky.


Prečo urobiť jazykové úpravy?

V praxi sa často stretávame s textami, ktorým chýba jazyková úprava. Ide nielen o rôzne letáky, web stránky a brožúrky, ale aj o materiály, ktoré by mali byť na vysokej reprezentatívnej úrovni. Absencia jazykovej korektúry alebo nevhodne napísaný text dokážu potom pokaziť celkový dojem a znižiť profesionalnej úrovni.

Pri práci s textovými editormi (napr. MS Word) máme možnosť aickej kontroly pravopisu, táto funkcia však nedokáže obsiahnuť všetky pravopisné a gramatické javy. Navyše, pri vykonávaní jazykových korektúr nestačí len perfektne ovládať pravopis. Rovnako dôležité je vedieť zvoliť čo najvhodnejšie výrazy, používať správne slovné väzby, slovosled vetných konštrukcií, zohľadňovať jazykový štýl a cieľovú skupinu.


Cena


    €3 / NS bez porovnania

    €4 / NS s porovnaním s originálom

 
Back to content | Back to main menu